Gietrzwałd

Gietrzwałd, nazywany czasem polskim Lourdes, stał się sławny dzięki objawieniom Matki Boskiej. Miały one miejsce zaledwie 19 lat po objawieniach w Lourdes i trwały od czerwca do września 1877 roku. Objawienia gietrzwałdzkie są jedynymi w Polsce oficjalnie uznawanymi przez kościół katolicki (na świecie takich miejsc jest 11).