Okolice Gietrzwałdu

W Naterkach znajduje się bardzo ciekawy prywatny skansen z maszynami i narzędziami rolniczymi.
Arboretum w Kudypach (przy drodze z Gietrzwałdu do Olsztyna) położone jest w uroczym leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem, głównie sosnowym. Arboretum ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń. Kolekcje drzew i krzewów rosnących w arboretum liczą ok. 1000 gatunków i odmian. Są tu również kolekcje roślin zielnych charakterystycznych dla znajdujących się na terenie arboretum fragmentów zespołów leśnych i zbiorowisk roślinnych. Liczba ich to blisko 500 gatunków i odmian, w tym ok. 100 gatunków roślin prawnie chronionych.